Stowarzyszenie Dialog
STOWARZYSZENIE DIALOG


Nowa strona SD: www.stowarzyszenie-dialog.orgStowarzyszenie Dialog zostało założone w styczniu 1998 roku z inicjatywy Edwarda Żentary, który do 2003 pełnił funkcje prezesa. Stowarzyszenie skupia zawodowych aktorów, reżyserów i scenografów teatralnych.

     Prezesem Stowarzyszenia jest Tomasz Piasecki - aktor, autor adaptacji i reżyser spektakli teatralnych.

     Wiceprezesem, kierownikiem literackim i organizacyjnym jest Szczęsny Wroński - poeta i prozaik, autor adaptacji, twórca Teatru Promocji Poezji.

     Stowarzyszenie Dialog wygrało ogólnopolski konkurs na zagospodarowanie II i III Grudziądzkiego Sezonu Teatralnego w latach 1998/1999 i 1999/2000 realizując m.in. następujące spektakle: "Kochanek" w reż. Andrzeja Chyry, "Antygona w Nowym Jorku" i "Kubuś Fatalista i jego Pan" w reż. Tomasza Piaseckiego, czy "Ludwik III Bawarski" w reż. Edwarda Żentary.

     Stowarzyszenie organizuje w Krakowie, dzięki pomocy finansowej Miasta Kraków, cieszące się dużym zainteresowaniem widzów spotkania teatralne pn. "Lato Teatralne Stowarzyszenia Dialog". W latach 1998 - 2003 odbyło się sześć edycji tych spotkań. Stowarzyszenie prowadzi też cyklicznie, w zależności od dotacji, edukację teatralną młodzieży w formie warsztatów oraz lekcji teatralnych.

     W ramach Stowarzyszenia działa Teatr Promocji Poezji, który realizuje cieszące się dużą popularnością spotkania pn. "Rozmawiajmy wierszami" oraz wydaje almanachy poezji.

     Siedzibą Stowarzyszenia jest gościnna scena Teatru Zależnego Politechniki Krakowskiej przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie.

Z Teatrem współpracują aktorzy: Karolina Kasprzak, Anna Musiałówna, Ewa Sąsiadek, Beata Wojciechowska, Marian Jaskulski, Marek Kalita, Marcin Kuźmiński Jacek Milczanowski, Jagoda Pietruszkówna, Bogdan Słomiński, Jacek Wojciechowski, Leszek Żentara; scenografowie: Anna Jekiełek, Anna Smolicka, Tadeusz Smolicki oraz Jolanta Leroch, Barbara Wrońska, Danuta Zajda, Marian Dudek, Jacek Sypniewski.

Działalność Stowarzyszenia wspiera finansowo MIASTO KRAKÓW