Prezes i dyrektor artystyczny:
Tomasz Piasecki


Organizacja widowni:
Szczęsny Wroński
tel kom: 0601 958 637
tel/fax: 623 42 70
e-mail: wronski@pro.art.pl

Wiceprezes:
Szczęsny Wroński


Adres:
Stowarzyszenie DIALOG
Tomasz Piasecki
ul. Zakątek 13/40
30-076 Kraków