Szczęsny Wroński
Szczęsny Wroński


ur. 27.03.1951 r. w Żywcu. Mieszka i pracuje w Krakowie.

W podstawowym nurcie swojej działalności życiowej jest poetą, prozaikiem, człowiekiem teatru, managerem i animatorem kultury.

Debiutował w roku 1977 w "Życiu Literackim".

W latach 1980-1981 był prezesem Koła Młodych przy ZLP w Krakowie.

W latach 1981-1985 - asystent reżysera, współpracownik literacki i artystyczny, kierownik studia aktorskiego w krakowskim Teatrze STU (autor songów w pamiętnej inscenizacji "Ubu Króla " - 1981).

Ze Zbigniewem Zagajewskim współtworzy "Warsztaty teatru magicznego" (1989-1995).

W latach 1990 - 93 realizował międzynarodowy projekt teatralny wspólnie z Tabard Theatre i Praxis Theatre Laboratory z Londynu i prowadził teatralne sesje warsztatowe dla studentów londyńskich szkół teatralnych.

Twórca działającego od 1996 roku TEATRU PROMOCJI POEZJI (autorskie spektakle inspirowane poezją, turnieje czytania własnego wiersza, spotkania poetyckie: "Rozmawiajmy wierszami". Prowadzi też warsztaty artystyczne, dotycząca teatru i literatury. Jest redaktorem almanachów poetyckich.

W roku 1997, razem z żoną Barbarą, założył Agencję Promocji Artystycznej "Pro Art" nastawioną na promocję wartościowych zjawisk związanych z teatrem i literaturą.

Obecnie jest prezesem Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, wiceprezesem oraz kierownikiem literackim i organizacyjnym Stowarzyszenia Dialog, członkiem Stowarzyszenia Artystycznego "ZA", Stowarzyszenia Teatr Atelier - Kraków.
Publikował w prasie literackiej: m.in. w "Życiu Literackim""Studencie", "Przemianach", "Ikarze", "Trwaniu","Suplemencie", w radiu oraz w antologiach i almanachach.

Wydał:

  • tomik wierszy "Nadzieja matka głupich" (ZLP 1980)
  • powieść "Praktyki" (WŁ 1984)
  • wspólnie z synem Piotrem i córką Agnieszką tryptyk poetycki "Przenikanie" (Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza 1997)
  • prozę "Potwór nie opisany" (STON 2, 1999)
  • oraz powieść "Wolna miłość" (STON 2, 2000) - I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie im. M. Reja z Nagłowic w 1998 roku.

W Internecie prezentuje:
"Poemat"
"Dziennik"
"Potwór nie opisany"

W roku 2001 debiutował jako aktor w spektaklu "Józef K." Stowarzyszenia Teatr Atelier - Kraków reżyserowanego przez Marka Kalitę.
W roku 2002 wyreżyserował w Teatrze Dialog, wspólnie z Tomaszem Piaseckim, spektakl "Dżuma" wg własnej adaptacji, gdzie gra rolę ojca Paneloux, a w roku 2004 "Lekcję" E. Ionesco (rola Służącego).


email: wronski@pro.art.pl