WIECZÓR SIÓDMY
"Ludowość w literaturze, czyli chytrze bydlą z pany kmiecie"          To co zaczęło się w "Kubusiu Fataliście" tutaj znajduje swoje rozwinięcie. Spektakl jest swoistą dyskusją o "kwestii chłopskiej". Autor scenariusza, Jacek Milczanowski wprowadza widza w atmosferę szkolnej lekcji, debaty, która ma rozstrzygnąć czy "chłop potęgą jest i basta" czy też "z chłopa patriota od płota do płota". W tych zabawnych teatralno-kabaretowych badaniach opinii publiczności, biorącej w tym referendum żywy udział, pojawiają się na szali wagi hity literackie zrodzone z ludowego źródła, które tak bardzo weszły nam w krew, że niezależnie od uświadomienia sobie tego, stały się częścią naszego myślenia i naszych postaw. "Satyra na leniwych chłopów", "Żeńcy", "Pieśń o Sobótce", "Balladyna", "Wesele", "Kamień na kamieniu" i wiele innych wspomnień.

          Przedstawienie odbywa się "tu i teraz" jak i w wykreowanych przez sceny, mikroscenki i cytaty historycznoliterackich kontekstach. Jest okazją do przypomnienia sobie na wesoło szkolnych wygłupów, wskrzeszeniem żywej, rozbrykanej klasy, jak i miejscem do refleksji, która pojawia się wszędzie tam, gdzie nawet pół żartem pół serio, między wierszami, rodzi się pytanie o sens.

          Spektakl wyreżyserowali i wykonują: Beata Wojciechowska, Jacek Milczanowski i Tomasz Piasecki.
  początek dalej