Atelier

Stowarzyszenie
TEATR ATELIER - KRAKÓW


Lato Teatralne 2004, Kraków 1-5 IXStowarzyszenie Teatr Atelier - Kraków założone zostało w 1997 roku.

Prezesem jest Marek Kalita, aktor związany ze Starym Teatrem w Krakowie i Teatrem Rozmaitości w Warszawie, grający główne role w spektaklach reżyserowanych przez takich twórców jak: Tadeusz Łomnicki, Andrzej Wajda, Krystian Lupa, Grzegorz Jarzyna.

Krakowski Teatr Atelier jest zrzeszeniem profesjonalnych twórców teatru kontynuujących pracę nad ambitnym repertuarem współczesnym realizowanym w latach 1992 - 1997 w Teatrze Bückleina.

Spektakle Teatru Atelier prezentowane są na scenach polskich, w Niemczech i we Francji.